Թեստ-դրայվի հայտ
Ձեր թեստ-դրայվը
Մոդել
Հատուկ ցանկություններ (օր.՝ տարբերակներ)
Ընտրեք հարմար օրը
Ընտրեք հարմար ժամը
Ձեր անձնական տվյալները
Դիմելաձև
Անուն
Ազգանուն
Հասցե
Փոստային դասիչ
Էլ. Հասցե
Հեռ.
Ծննդյան տարեթիվ/ամսաթիվ
Ընտրեք կապ հաստատելու հարմար տարբերակը
Համաձայնություն տվյալների մշակմանը՝ հետագա նպատակների համար
Ձեր տվյալների գաղտնիությունը շատ կարևոր է մեզ համար: Հետևաբար, մենք լրջությամբ ենք մոտենում Ձեր անձնական տվյալների պաշտպանության հարցին և պահում ենք դրանք հույժ գաղտնի: Ձեր անձնական տվյալները մշակվում են միայն անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության իրավական դրույթների շրջանակներում: Որպես կանոն, մենք պահպանում ենք Ձեր անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է նպատակներն իրականացնելու համար, կամ, համաձայնության պարագայում, մինչ Դուք չեղարկեք Ձեր համաձայնությունը: Ձեր կողմից առարկության դեպքում, մենք կջնջենք Ձեր տվյալները, եթե դրանց պահպանման համար չկան համապատասխան իրավական պահանջներ: Մենք նաև կարող են ջնջել Ձեր տվյալները, եթե այդպես պահանջվի իրավական նկատառումներով: Մենք Ձեզ տեղեկատվություն ենք տրամադրում Ձեր անձնական տվյալների մշակման և Ձեր իրավունքների՝ որպես տվյալների սուբյեկտի, մշակման մասին, մեր կայքի օգտագործման շրջանակներում: Եթե ցանկանում եք, որ հարցումը մշակելուց հետո ապահովվի օպտիմալ հետադարձ կապ, ապա ստորև անհրաժեշտ է տալ Ձեր համաձայնությունը անձնական տվյալների հետագա օգտագործման համար (խնդրում ենք նշել համապատասխան դաշտը).
Տրամադրելով իմ տվյալները՝ Ես համաձայն եմ, որ Porsche Center Yerevan-ը, Porsche ընտրված ընկերությունները* և նրանց պայմանագրային ծառայություն մատուցողները օգտագործեն այստեղ նշված իմ անձնական տվյալները հաճախորդներին սպասարկման համար:
Ի լրումն առանձին հաճախորդների և պոտենցիալ հաճախորդների փոստով սպասարկմանը՝ կցանկանայի, որպեսզի ինձ հետ կապ հաստատվեր հետևյալ կապի միջոցներով (խնդրում ենք նշել համապատասխան դաշտերը).
Էլ. հասցե
Հեռ.
Հետկանչի իրավունք
Ես կարող եմ տեղեկատվություն ստանալ ստացողի մոտ պահվող իմ անձնական տվյալների մասին info@porsche.am էլ.փոստով կամ +374 10 739403 հեռախոսահամարով և ցանկացած ժամանակ պահանջել՝ կատարելու ուղղում, ջնջում կամ արգելափակում: Եթե հետագայում առարկություններ ունենամ իմ տվյալների պահպանման, մշակման և օգտագործման վերաբերյալ, կարող եմ հետ կանչել իմ համաձայնությունը վերը նշված էլ. փոստի հասցեով կամ հեռախոսահամարով՝ առանց պատճառաբանելու: