Forma za nominaciju SHIFT članice Unesite ime i prezime nominovane Industrija u kojoj radi/kompanija/sektor Unesite poziciju u kompaniji Koji su razlozi za nominaciju? Koje vrijednosti utjelovljuje dama koju ste predložili? Kada i kako Vas je inspirisala? Molimo podijelite sa nama sve lijepe atribute koji se vežu uz Vaš izbor. Unesite Vaše ime i prezime Vaš kontakt e-mail Vaš kontakt telefon
Pošalji