Forma za nominaciju SHIFT članice
Unesite ime i prezime nominovane
Industrija u kojoj radi/kompanija/sektor
Unesite poziciju u kompaniji Koji su razlozi za nominaciju? Koje vrijednosti utjelovljuje dama koju ste predložili? Kada i kako Vas je inspirisala? Molimo podijelite sa nama sve lijepe atribute koji se vežu uz Vaš izbor.
Unesite Vaše ime i prezime
Vaš kontakt e-mail
Vaš kontakt telefon
Pošalji