Zakažite termin za servis!
Vaš servis
Model
Godina
Kilometraža
Registarske oznake
Broj šasije
Zahtjev
Označite željeni datum
Označite željeno vrijeme
Vaši lični podaci
Titula
Ime
Prezime
Adresa
Poštanski broj
E-mail
Telefon
Datum rođenja
Preferirani način kontaktiranja
Saglasnost za dalju obradu podataka
Ako želite da nam omogućite da i dalje pažljivo vodimo računa o Vama nakon obrade zahtjeva, potrebno je da date svoj pristanak za dalju upotrebu Vaših ličnih podataka u nastavku (molimo označite odgovarajući kvadratić):
Slažem se da Porsche Centar kao i odabrane Porsche* kompanije i njihovi pružaoci usluga, koriste moje podatke kao i podatke o mojim interesima, vozilima i uslugama koje koristim, za pojedinačnu zaštitu kupaca i prospekta, i da me u te svrhe mogu kontaktirati. * Porsche kompanije: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Porsche Central and Eastern Europe s.r.o; Porsche Smart Mobility GmbH; Porsche Holding Salzburg, Porsche dileri i Porsche uvoznici
Želio bih da me kontaktiraju putem sljedećih kanala komunikacije (molimo označite odgovarajuća polja):
Email
Telefon
Pravo povlačenja saglasnosti
Također sam u mogućnosti da povučem moju saglasnost u budućnosti u bilo koje vrijeme, bez navođenja bilo kakvih razloga. Vaša glavna tačka kontakta za saglasnost, opoziv i upite je Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića br 16, 7100 Sarajevo ili putem email zastitapodataka@porschebh.ba. Dodatne informacije u vezi sa obradom podataka i prilagođavanjem u području kupca Porsche-a i za pružanje prospekta mogu se naći u Obavještenju o zaštiti privatnosti koje je dostupno u vašem Porsche centru i na www.porschebh.ba