Заявка по общ въпрос
Вашето съобщение
Тема на заявката
Съобщение
Вашите данни
Обръщение
Име
Фамилия
Компания
Адрес
Пощенски код
Имейл
Телефон
Изберете предпочитан начин за връзка
Съгласие за обработване на данни за допълнителни цели
Ако желаете да продължим с грижата към индивидуални и потенциални клиенти към Вас след обработването на заявката Ви, то е необходимо да декларирате съгласието си за по-нататъшното използване на Вашите лични данни по-долу (моля, поставете отметка в съответната клетка):
С предоставянето на своите данни аз се съгласявам, че Порше Център София - Витоша Спортс Карс ЕООД, отговарящ за деловите отношения с мен, избрани дружества на Порше* и доставчиците на услуги, използвани от тях, могат да използват предоставените тук лични данни с цел грижа към индивидуални и потенциални клиенти.
В допълнение към грижата за индивидуални и потенциални клиенти по пощата, бих искал да се свързват с мен и чрез следните канали за комуникация (моля, поставете отметка в съответните клетки):
Имейл
Телефон
Право на отказ
Мога да получавам информация за личните си данни, съхранявани от получателя, на имейл адрес dataprivacy@porsche.bg или на телефонния номер +359 2 911 0 911 и да поискам корекция, изтриване или блокиране по всяко време. Ако имам възражения спрямо съхранението, обработването и използването на данните ми след това, мога да оттегля съгласието си без да посочвам причини на горепосочения имейл адрес или телефонен номер.