ធ្វើអោយដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយជាងមុន ជាមួយនឹងសមត្ថភាព និងផាសុកភាពនៅក្នុងរថយន្ត Porsche Cayenne ដែលបានបន្ថែម option ប្រណីតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ជិត $29,000.

ធ្វើអោយដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយជាងមុន ជាមួយនឹងសមត្ថភាព និងផាសុកភាពនៅក្នុងរថយន្ត Porsche Cayenne ដែលបានបន្ថែម option ប្រណីតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ជិត $29,000.

បន្ថែមភាពរីករាយក្នុងការបើកបរប្រចាំថ្ងៃ ជាមួយនឹងការបន្ថែមoption ប្រណីតដែលមានតម្លៃហូតដល់ជិត $29,000.

រថយន្ត Porsche Cayenne បានរួមបញ្ចូលគ្នានូវសមត្ថភាពនៃរថយន្តsport និងផាសុកភាពនៃរថយន្តSUVប្រណីត

ដែលនឹងធ្វើអោយ លោកអ្នកទទួលបាននូវអារម្មណ៍បើករថយន្ត Porsche  កាន់តែអស្ចារ្យជាងមុន។

 

រថយន្ត Porsche Cayenne ត្រូវបានបន្ថែមជាមួយoption កាន់តែច្រើនមុខដែលមានដូចជា៖

▪ ជំនួយការពេលចូលចត និងកាមេរ៉ាជុំវិញ
▪ កៅអីដែលអាចប្តូរទម្រង់បាន14 បែប
▪ ភ្លើងចម្រុះពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅខាងក្នុង
▪ ប្រព័ន្ធសម្លេងកម្សាន្ត BOSE® Surround Sound

…និងជាច្រើនមុខទៀត

បើកបររថយន្តsport មួយគ្រឿងដែលផលិតឡើងសម្រាប់គ្រួសារទាំងមូល និងមានតម្លៃចាប់ពី $160,000.

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត