អគារតាំងបង្ហាញលក់បែបឌីជីថលនៃ Porsche កម្ពុជា

ស្នើសុំបើកបរសាកល្បង

ការបើកបរសាកល្បងរបស់អ្នក
ឯកសារយោង: ធ្វើអោយដំណើរកម្សាន្តរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយជាងមុន ជាមួយនឹងសមត្ថភាព និងផាសុកភាពនៅក្នុងរថយន្ត Porsche Cayenne ដែលបានបន្ថែម option ប្រណីតដែលមានតម្លៃរហូតដល់ជិត $29,000.
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
captcha