Општо барање
Ваша Порака
Барај тема
Порака
Ваши лични податоци
Обраќање
Име
Презиме
Компанија
Адреса
Поштенски број
Меил
Телефон
Одбери префериран начин на контактирање
Согласност за обработка на податоци за понатамошни цели
Доколку сакате да продолжите оптимално да бидете погрижени по обработката на барањето, потребно е да ја изјавите својата согласност за понатамошна употреба на вашите лични податоци подолу (означете го соодветното поле):
„Со обезбедување на моите податоци, се согласувам дека Porsche Center Skopje, избрани компании на Porsche* и нивните договорни даватели на услуги можат да ги користат моите лични податоци дадени овде со цел писмена услуга за клиенти“
Покрај индивидуалните клиенти и потенцијалната грижа за клиентите по пошта, би сакал да ме контактираат преку следните канали за комуникација (ве молиме означете ги соодветните полиња):
Email
Телефон
Право на повлекување
Можам да примам информации за моите лични податоци што ги чува примачот на е-пошта office@porsche.com.mk или телефонскиот број +389 2 26 26 266 и да побарам корекција, бришење или блокирање во секое време. Доколку имам приговори за чување, обработка и употреба на моите податоци потоа, можам да ја отповикам мојата согласност без да наведам причини на горенаведената е-адреса или телефонски број.