Општо барање Ваша Порака Барај тема Порака* Ваши лични податоци Обраќање* Име* Презиме* Компанија Адреса Поштенски број Меил* Телефон Одбери префериран начин на контактирање* Согласност за обработка на податоци за понатамошни цели Доколку сакате да продолжите оптимално да бидете погрижени по обработката на барањето, потребно е да ја изјавите својата согласност за понатамошна употреба на вашите лични податоци подолу (означете го соодветното поле): „Со обезбедување на моите податоци, се согласувам дека Porsche Center Skopje, избрани компании на Porsche* и нивните договорни даватели на услуги можат да ги користат моите лични податоци дадени овде со цел писмена услуга за клиенти“* Покрај индивидуалните клиенти и потенцијалната грижа за клиентите по пошта, би сакал да ме контактираат преку следните канали за комуникација (ве молиме означете ги соодветните полиња): Email Телефон Право на повлекување Можам да примам информации за моите лични податоци што ги чува примачот на е-пошта office@porsche.com.mk или телефонскиот број +389 2 26 26 266 и да побарам корекција, бришење или блокирање во секое време. Доколку имам приговори за чување, обработка и употреба на моите податоци потоа, можам да ја отповикам мојата согласност без да наведам причини на горенаведената е-адреса или телефонски број.