Ogólne zapytanie
Twoja wiadomość
Temat wiadomości*
Wiadomość*
Twoje dane kontaktowe
Zwrot grzecznościowy*
Imię*
Nazwisko*
Firma
Adres
Kod pocztowy
E-mail*
Telefon
Wybierz preferowany rodzaj kontaktu*
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Jeśli po rozpatrzeniu zapytania chcesz umożliwić nam kontakt z Tobą w celu zapewnienia optymalnej obsługi, prosimy o wyrażenie zgody na dalsze wykorzystanie Twoich danych osobowych (proszę zaznaczyć odpowiednie pola poniżej):
Pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza oznacza Twoją zgodę dla AUTO PREMIUM KUS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA na skontaktowanie się z Tobą z użyciem telefonu lub adresu e-mail (jeśli chcesz) w celu przedstawienia Ci informacji na temat zakupu samochodu marki PORSCHE oraz ogólnych informacji dot. możliwych sposobów finansowania. Administratorem danych jest AUTO PREMIUM KUS SP Z O O SPÓŁKA z siedzibą w Libertowie (30-444), ul. Góra Libertowska 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie - Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000632096, NIP 9442252217, REGON 365210594 . Zobacz więcej informacji: https://porsche-krakow.pl/obowiazek-informacyjny/*
Oprócz indywidualnej obsługi klienta i potencjalnego klienta drogą poczyty tradycyjnej, wyrażam zgodę na kontakt za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji (proszę zaznaczyć odpowiednie pola):
E-mail
Numer telefonu
Prawo odstąpienia od umowy
W każdej chwili możesz uzsykać informację o swoich danych osobowych przechowywanych przez odbiorcę kontaktując się drogą e-mailową: info@porsche-krakow.pl lub pod numerem telefonu +48 126 126 911oraz zażądać ich korekty lub usunięcia. Jeżeli będziesz miał zastrzeżenia co do późniejszego przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania swoich danych, możesz odwołać zgodę bez podania przyczyn pod podanym powyżej adresem e-mail lub numerem telefonu.