Formularz Kontaktowy Twoja wiadomość Temat zapytania Wiadomość* Twoje dane osobowe Tytuł* Imię* Nazwisko* Firma Adres Kod pocztowy E-mail* Telefon Wybierz preferowany sposób kontaktu* Zgoda na przetwarzanie danych do dalszych celów Jeśli po rozpatrzeniu wniosku chcą Państwo nadal być optymalnie traktowani, konieczne jest, aby wyrazili Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych osobowych (proszę zaznaczyć odpowiednie pole): Podając swoje dane, wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Porsche Centrum Poznań, wybrane spółki Porsche* oraz współpracujących z nimi usługodawców moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu pisemnej obsługi klienta.* Oprócz indywidualnej obsługi klienta i potencjalnego klienta drogą pocztową, chciałbym/chciałabym, aby kontaktowano się ze mną za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych (proszę zaznaczyć odpowiednie pola): E-mail Telefon Prawo do odstąpienia od umowy Pod adresem e-mail porsche.poznan@porscheinterauto.pl lub numerem telefonu +48 61 849 11 00 mogę uzyskać informacje o moich danych osobowych przechowywanych przez odbiorcę i w każdej chwili zażądać ich korekty, usunięcia lub zablokowania. Jeśli mam zastrzeżenia co do przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania moich danych, mogę odwołać swoją zgodę bez podawania przyczyn pod wyżej wymienionym adresem e-mail lub numerem telefonu.