Umów wizytę w serwisie
Twój serwis
Model
Rok produkcji
Przebieg
Numer rejestracyjny
Numer VIN
Prośba
Wybierz datę
Wybierz czas
Dane osobowe
Zwrot grzecznościowy
Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Adres
Kod pocztowy
Wybierz preferowany sposób kontaktu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych celów
Pozostawienie przez Pana/Panią danych i wysłanie formularza oznacza Pana/Pani zgodę dla Volkswagen Group Polska sp. z o.o. oraz poprzez Pana/Pani wybór także dla wybranego Porsche Centrum [dane Dealera może Pan/Pani znaleźć na stronie – Porsche w Polsce] na skontaktowanie się z Panem/Panią w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i przekazanie Panu/Pani szczegółów informacji, o które Pan/Pani pyta, z użyciem telefonu lub adresu e-mail (jeśli Pan/Pani wyraża taką chęć lub kontakt zostanie nam przez Pana/Panią przekazany), mogą być to informacje dot. reklamacji, oferty, jazdy testowej. Zobacz więcej informacji Nasze Centrum Informacji lub Wybrane Porsche Centrum oddzwoni do Pana/Pani, zweryfikuje Pana/Pani dane i potwierdzi Pana/Pani zainteresowanie uzyskaniem informacji. Pana/Pani zapytanie oraz dane zostaną przekazane wybranemu przez Pana/Panią Porsche Centrum celem obsługi Pana/Pani zapytania. Podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Pana/Pani zapytania. Administratorem danych jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP) oraz Wybrane Porsche Centrum. W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę i zrezygnować z otrzymania informacji informując konsultanta Centrum Informacji lub Wybrane Porsche Centrum o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Pana/Pani zgody na obsługę tego zapytania). Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych poniżej.
Zachęcamy do wyrażenia zgody na otrzymywanie: ciekawych propozycji wydarzeń, specjalnych ofert na zakup samochodu, akcesoriów i części zamiennych, zaproszeń na przeglądy serwisowe oraz do brania udziału w badaniach satysfakcji klienta. Wyrażenie zgody sprawi, że będziecie mieć państwo możliwość wpływania na jakość naszych produktów i usług (marketing).
Zgoda na przetwarzanie i marketing Wyrażam zgodę na używanie przez Odpowiedzialne za mnie Porsche Centrum * oraz wskazane spółki Porsche ** moich danych osobowych, tj. danych podanych w formularzu, danych zebranych o moich zapytaniach i zainteresowaniach, ofertach, zamówieniach i zleceniach w ramach relacji biznesowej z VGP lub z odpowiedzialnym za mnie Porsche Centrum, w celu marketingu dot. produktów i usług marki PORSCHE oraz innych powiązanych z marką PORSCHE akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym także w celu profilowania na potrzeby marketingu, realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki PORSCHE W związku z zapytaniem: W związku z Pana/Pani zapytaniem o szczegóły oferty zakupu pojazdu marki Porsche VGP lub Wybrane Porsche Centrum wykorzysta dane podane przez Pana/Panią w formularzu, bądź później podczas rozmowy, do kontaktu z Panem/Panią celem potwierdzenia Pana/Pani zainteresowania, przedstawienia Panu/Pani informacji na temat produktu / usługi marki Porsche, którym jest Pan/Pani zainteresowany/a, z użyciem telefonu lub e-mail (jeśli został przez Pana/Panią podany), a Wybrane Porsche Centrum dalej obsłuży Pana/Pani zapytanie, w oparciu o Pana/Pani zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Pana/Pani danych, wybór dealera i wysłanie formularza. Przygotowanie konkretnej oferty na Pana/Pani żądanie nastąpi na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy, chyba że kontaktuje się Pan/Pani z nami jako pracownik lub osoba kontaktowa w imieniu klienta korporacyjnego – wówczas Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiego zapytania. W zależności od treści Pana/Pani pytania oraz żądanych informacji, zgodnie z Pana/Pani decyzją, Pana/Pani dane mogą być następnie wykorzystane w celu przedstawienia Panu/Pani informacji na temat produktu / usługi marki Porsche, którym jest Pan/Pani zainteresowany/a, zaproponowania jazdy testowej z użyciem telefonu lub adresu email (jeśli go dodatkowo Pan/Pani poda) w oparciu o Pana/Pani zgodę wyrażoną poprzez pozostawienie Pana/Pani danych. Jeśli Pana/Pani zapytanie dot. reklamacji lub innych kwestii Pana/Pani dane będą przetwarzane w tym celu w ramach realizacji uzasadnionego interesu. W związku z wyrażeniem zgody marketingowej na przyszłość: Kto: Odpowiedzialne Porsche Centrum – Wybrane na formularzu Porsche Centrum, dane kontaktowe na stronie: https://porsche.pl/porsche-w-polsce/ Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP); Ing. h.c. F. Porsche AG z siedzibą w Stuttgarcie, Porscheplatz 1, 730623 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr. 730623 Porsche Central and Eastern Europe s.r.o. z siedzibą w Pradze, Radlicka 751/113E, 158 00 Praha 5, Czechy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Pradze pod numerem ICO: 28364023, Porsche Smart Mobility GmbH, z siedzibą w Stuttgarcie, Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr. 730595 W celu: oferowania Panu/Pani produktów i usług marki Porsche oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych powiązanych z marką Porsche (marketing) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu dobierania ofert produktów i usług marki Porsche oraz akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, powiązanych z marką Porsche pod kątem Pana/Pani potrzeb, zainteresowania, profilu – tj. w celu profilowania, w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Pana/Pani danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez VGP, Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego, stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Panu/Pani reklam lub ofert odpowiadających Pana/Pani profilowi. Jeśli w jakimś zakresie skierowana do Pana/Pani reklama lub oferta nie odpowiada Pana/Pani potrzebom lub zainteresowaniom, bądź powinniśmy uwzględnić inne czynniki, prosimy o kontakt (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami marki Porsche (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); W ramach uzasadnionego interesu wykorzystamy Pana/Pani dane celem: badania jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej; w celach archiwalnych (dowodowych) celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach; audytowania i raportowania wewnętrznego oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Autoryzowanych Dealerów marki Porsche oraz dokonywania rozliczeń finansowych; zapewnieniu, iż produkty lub usługi marki Porsche dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć; w celu realizacji Pana/Pani praw, aktualizacji Pana/Pani danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę; zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Porsche, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych. W związku z korzystaniem przez Pana/Panią ze strony internetowej marki Porsche, w zależności od Pana/Pani ustawień cookies VGP może gromadzić także informacje zawarte w plikach cookies lub podobnych technologiach w celu analizowania zachowań, lepszego dostosowania oferty produktów lub usług oraz wyświetlania reklamy produktów lub usług marki, w tym profilowania. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności oraz Polityce cookies) Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Może Pan/Pani skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”; może Pan/Pani skontaktować się także z pozostałymi spółkami Porsche za pośrednictwem VGP lub IOD VGP, a z IOD Odpowiedzialnego Porsche Centrum pod adresem: Porsche Centrum Warszawa: rodo@porscheinterauto.pl Porsche Centrum Warszawa Okęcie: rodo@porscheinterauto.pl Porsche centrum Poznań: rodo@porscheinterauto.pl Porsche Centrum Katowice: iod@lellek.com.pl Porsche Centrum Wrocław: iod@lellek.com.pl Porsche centrum Sopot: iod@lellek.com.pl Porsche Centrum Łódź: osobowe@krotoskicichy.com lub pisemnie na adres siedziby; Odbiorcy danych: Odpowiedzialne (Wybrane) Porsche Centrum. Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, doradcy. Odbiorcami danych mogą być także spółki z grupy Porsche; Okres przechowywania: Pana/Pani dane osobowe w związku z Pana/Pani zapytaniem będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 2 lata od ostatniego kontaktu z Tobą, bądź wcześniej jeśli cofnie Pan/Pani zgodę to do momentu cofnięcia zgody). Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające z dodatkowej zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od wyrażenia zgody, a jeśli cofnie Pan/Pani zgodę, to do momentu cofnięcia zgody. Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Pana/Panią zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej zgody). Pouczenie o prawach: ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody przez kontakt z VGP, a także u Wybranego Porsche Centrum; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pan/Pani zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt na adres email: daneosobowe@vw-group.pl; VGP oraz Wybrane Porsche Centrum będą we własnym zakresie odpowiedzialni za realizację praw podmiotów danych we własnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z VGP lub IOD VGP (dane kontaktowe powyżej). Prawo do wniesienia sprzeciwu: ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Prawo do skargi: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych; Źródło pochodzenia danych: dane udostępnianie przez Pana/Panią, dane zebrane i udostępnione przez lub w imieniu Administratorów (dane korespondencyjne jak wyżej), Odpowiedzialne Porsche Centrum, dane na podstawie dokumentów, dane pochodzące ze stron internetowych, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS; W ramach przetwarzania Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z IOD VGP.
E-mail
Telefon
Prawo do wycofania zgody