Zakažite servisni termin
Vaš servis
Model
Godina proizvodnje
Trenutna kilometraža
Registarska oznaka vozila
Broj šasije VIN
Zahtev
Odaberite željeni datum
Odaberite željeno vreme
Vaši lični podaci
Obraćanje
Ime
Prezime
Adresa
Poštanski broj
Telefon
Email
Izaberite željeni način za kontakt
Saglasnost za obradu podataka u dalje svrhe
Ukoliko želite da budete pravovremeno informisani nakon obrade zahteva, potrebno je da date saglasnost za dalje korišćenje Vaših ličnih podataka u nastavku (označite odgovarajuće polje):
„Davanjem svojih podataka, saglasan sam da Porsche Centar Beograd, odabrane Porsche kompanije* i njihovi ugovorni pružaoci usluga mogu koristiti moje lične podatke koje sam ovde dao u svrhu pismenog pružanja usluga korisnicima“*
Pored pojedinačnih odgovora i potencijalnih odgovora putem pošte, želeo bih da budem kontaktiran putem sledećih kanala komunikacije (molimo označite odgovarajuća polja):
Email
Telefon
Pravo na opoziv
Informacije o mojim ličnim podacima koje čuva primalac mogu da dobijem na e-mail dragoljub.pavlovic@porschescg.rs ili na broj telefona +381 11 353 0434 i da zahtevam ispravku, brisanje ili blokiranje u bilo kom trenutku. Ako nakon toga imam primedbe na čuvanje, obradu i korišćenje mojih podataka, mogu opozvati svoju saglasnost bez navođenja razloga na gore navedenu adresu e-pošte ili broj telefona.