Upit za probnu vožnju
Vaša test vožnja
Model
Posebni zahtevi (opciono)
Odaberite željeni datum
Odaberite željeno vreme
Vaši lični podaci
Obraćanje
Ime
Prezime
Kompanija
Adresa
Poštanski broj
Telefon
e-mail
Datum rođenja
Željeni način za kontakt
Saglasnost za obradu podataka u dalje svrhe
Ukoliko želite da budete optimalno zbrinuti nakon obrade zahteva, potrebno je da date saglasnost za dalje korišćenje Vaših ličnih podataka u nastavku (označite odgovarajuće polje):
„Davanjem svojih podataka, saglasan sam da Porsche Centar Beograd, odabrane Porsche kompanije* i njihovi ugovorni pružaoci usluga mogu koristiti moje lične podatke koje sam ovde dao u svrhu pismenog pružanja usluga korisnicima“*
Pored pojedinačnih odgovora i potencijalnih odgovora putem pošte, želeo bih da budem kontaktiran putem sledećih kanala komunikacije (molimo označite odgovarajuća polja):*
Email
Telefon
Pravo na opoziv
Informacije o mojim ličnim podacima koje čuva primalac mogu da dobijem na e-mail dragoljub.pavlovic@porschescg.rs ili na broj telefona +381 11 353 0434 i da zahtevam ispravku, brisanje ili blokiranje u bilo kom trenutku. Ako nakon toga imam primedbe na čuvanje, obradu i korišćenje mojih podataka, mogu opozvati svoju saglasnost bez navođenja razloga na gore navedenu adresu e-pošte ili broj telefona.